• Mingel

Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet.

Vad säger Kulturrådet?
”Tillgång till konst och kultur är viktigt för att en region ska utvecklas och vara attraktiv.”
Bli medlem
Vill du vara en del av nätverket Creative Cluster?
Kreativ drivkraft
Ett forum där kreativa och kulturella näringar diskuterar nya former för samarbeten.