• Mingel

Årsmöte 2017

Anmäl dig här >>>


Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet.

namnbyte
När vi drog igång våren 2012 hette vi Creative Camp. Men någon gång måste en campare bli bofast. Därför har vi nu bytt namn till Creative Cluster – ett namn som bättre beskriver vår verksamhet.

Kreativ drivkraft
Ett forum där kreativa och kulturella näringar diskuterar nya former för samarbeten.
Bli medlem
Vill du vara en del av nätverket Creative Cluster?
Vad säger Kulturrådet?
”Tillgång till konst och kultur är viktigt för att en region ska utvecklas och vara attraktiv.”