• Mingel

Kartläggning av de Kreativa Näringarna

Under 2016 kommer Creative Cluster i samverkan med Sjuhärads Kommunalförbund att kartlägga de kreativa näringarna i Sjuhärad.
Vi vill veta vilka kreatörer som finns i Sjuhärad. Vad gör dem? Vart finns dem? Detta för att i steg 2 kunna hitta samverkansmodeller mellan olika områden, och för att främja kreatörerna i deras utveckling.
Är du konstnär, fotograf, filmare, illustratör, dansare, musiker, reklamare, arkitekt, programmerare mm registrera dig. Så jobbar vi för att göra ditt skapande, ditt företagande lite bättre!

Kartläggning av de Kreativa Näringarna, registrera dig här! >>>

Anmäl dig till någon av våra informationsträffar

Borås 11:e maj 16-18, Hemgården >>>
Mark 21:e sep 16-18, Rydals Muséum >>>
Ulricehamn 28:e sep 16-18, Folkets Hus >>>


Creative Cluster är ett forum där människor från kreativa och kulturella näringar möts och diskuterar nya former för samarbeten. Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet.

namnbyte
När vi drog igång våren 2012 hette vi Creative Camp. Men någon gång måste en campare bli bofast. Därför har vi nu bytt namn till Creative Cluster – ett namn som bättre beskriver vår verksamhet.

Kreativ drivkraft
Ett forum där kreativa och kulturella näringar diskuterar nya former för samarbeten.
Vad säger Kulturrådet?
”Tillgång till konst och kultur är viktigt för att en region ska utvecklas och vara attraktiv.”
Bli medlem
Vill du vara en del av nätverket Creative Cluster?