Politiker, forskare och aktörer i sociala medier möts och resonerar kring vad betydelsen av den alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen.

Årets konferens med temat: Världsbild och politik genom sociala medier

Tid: Tisdag 15 september kl 13.00-17.00
Plats: Stora scenen, Borås Stadsteater, Kulturhuset

Brit Stakston – vinnare av sociala medier-priset 2015

För att hon på ett engagerat sätt visar och folkbildar kring hur sociala medier kan användas i aktuella och angelägna samhällsfrågor, får Brit Stakston Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2015.

Priset delas ut i samband med konferensen och uppgår till 100 000 kr.

Göran Hägglund
Den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund medverkar på konferensen. Som erfaren sociala medier-användare i den absoluta politiska hetluften kommer han under rubriken ”Tolv råd i en twittertråd” ge personliga reflektioner kring sin digitala kommunikation. Han kommer också att vara prisutdelare av Sparbanksstiftelsen Sjuhärads Sociala medier-pris.

Share →