• Borås Näringslivschef Anders Glemfelt (t v) intervjuas om Borås framtidsplaner av Anders Nygren.

Betydelsefull drivkraft för människa och näringsliv

Creative Cluster är ett forum för företag och människor som arbetar inom de kreativa näringarna. Våra medlemmar är till exempel skribenter, arkitekter, designer, programmerare, artister och författare. Creative Cluster verkar för att sätta fokus på den här branschen i Sjuhärads kommuner.

Ett av målen för Creative Cluster är att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk. Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet. Creative Cluster, då under namnet Creative Camp, startade våren 2012.
Vision
Connecting Business
Mission
Creative Cluster  ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom kreativa och kulturella näringar i Borås Stad möjlighet att utvecklas.

Verksamhetsberättelse för 2015
Ladda ner som pdf >>>