• Creative Cluster samarbetar med Mediabaren och bjuder emellanåt in till mingel och nätverkande.

Formel för framgång

Creative Clusters ansvar är att skapa kreativa möten för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som tror på idén om att relationer och utbyte av idéer skapar goda affärer och ett bättre samhälle att leva och verka i. För att lyckas krävs samarbeten. Därför är våra partners väldigt viktiga för oss.

Brygghuset

Brygghuset

Du har idéerna - Vi har lokalerna! Det är precis så vi vill jobba! Vi tror på ett tillåtande klimat där vi erbjuder ALLA möjligheten att presentera egna idéer om arrangemang och spännande projekt i huset, från start till mål, i hela genomförandeprocessen. Vi tror på ungas drivkraft, på integration mellan olika kulturer och att i samverkan med andra förena unga tillsammans med vuxna i meningsfulla sammanhang.
Elitkontoret

Elitkontoret

Coworkingkontor i Borås för kreatörer och entreprenörer som ser nyttan av att dela miljö med likasinnade. Människor som förstår att det nya arbetssättet handlar om att interagera med inspirerande människor.
FutureLab

FutureLab

Konsult för affärsarkitektur som utvecklat Creative Cluster och representeras i rådet av Christian Alçenius.
Mediabaren

Mediabaren

Samarbete mellan Borås Tidning, TV4, Plus33 och Jenny Wulf som 6-8 gånger per år bjuder in ledande personer inom marknadsföring, försäljning och media för mingel och nätverkande.