Plattform genom unika kompetenser

Styrelsen för Creative Cluster är invalda utifrån sina unika kompetenser och nätverk inom relevanta branscher. Styrelsens uppdrag består i att utveckla Creative Cluster för att ge det reell ekonomisk och kreativ betydelse.

Styrelsen för Creative Cluster

Ordförande
Johan Bengtsson, Rekyl

Ledamöter
Patrik Hjert, Cernera
Mårten Dahlin, DTH Arkitekter
Sophia Jonsson, Näringslivsenheten Borås Stad

Suppleant
Catrin Ljung, Borås Tidning
Matz Sandström, SP